Sana se povlači

Vodostaj rijeke Sane na području opštine Prijedor iznosi je jutros 297 centimetara, što je za 99 centimetara manje u odnosu na juče i ima tendenciju daljeg opadanja, zbog smanjenog intenziteta topljenja snijega u slivnom području i prestanka padavina. U naseljima Tukovi, Raškovac i Brezičani došlo je do povlačenja plavnih voda od stambenih objekata u zonama koje su bile zahvaćene poplavama. Vodostaj rijeke Gomjenice je u opadanju i došlo je do povlačenja plavnih voda od stambenih objekata u naselju Gomjenica.

Comments are closed.