Saopštenje iz Ministarstva za porodicu, omladinu i sport u Vladi RS

Obavještavamo vas da je Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske produžilo rok za prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima, do 04. marta 2009. godine. Apelujemo na sve zainteresovane da se jave na Konkurs. Sve potrebne informacije u vezi sa ovim Konkursom mogu se dobiti na sajtu Vlade Republike Srpske www:vladars.net Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport. Prijedlogom plana budžeta za 2009. godinu predviđene su mjesečne stipendije na godinu dana u iznosu od 170,00 KM za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom, i u iznosu od 250,00 KM za potencijalne olimpijske kandidate.
Izvor: Dušica Zubanović, Službenik za odnose sa javnošću

Comments are closed.