Saopštenje za javnost

Opština Prijedor je u 2006, 2007, 2008 i 2009.godini  za rješavanje problema niskonaponske elektro mreže u povratničkim naseljima u okviru Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2006, 2007, 2008 i 2009.godinu, koji je usvojen od Vlade Republike Srpske kandidovala i nabavila materijal za rekonstrukciju niskonaponske elektro mreže u naseljima Sivci i Jaruge-MZ Kozaruša, Donja i Gornja Ravska, Žune, Šurkovac, Gomjenica i Muranovići-MZ Garevci.

U okviru projekta „Elektrifikacija objekata realizovanog povratka u naseljima Raškovac, Čejreci, Ljeskare-Kalajevo i Trnopolje na području opštine Prijedorfinansiranog od strane Fonda za povratak u okviru Ministarstva za ljudska prava, opština Prijedor je nabavila materijal za rekonstrukciju niskonaponske elektro mreže u navedenim naseljima.

U 2010 godini u okviru projekta „Elektrifikacija objekata realizovanog povratka u naseljima: Puharska, Gornja i Dornja Ljubija, Čejreci, Donji Volar, Čarakovo, Gomjenica, Ćela-Petrovo, Žune, Šurkovac, Ravska, Trnopolje, Raljaš, Kalajevo i Ljeskare„, koji je opština Prijedor kandidovala Fondu za povratak u okviru Ministarstva za ljudska prava BiH za nabavku materijala za rekonstrukciju niskonaponske elektro mreže u navedenim naseljima. 

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju o priključenju stambenih objekata na elektrodistribucijsku mrežu u Bosni i Hercegovini broj : 01-260/2004 od 26.01.2004. godine obaveza je elektrodistribucija u zoni svoje odgovornosti da ugrade donirani elektro materijal, da nabave razliku materijala za rekonstrukciju niskonaponske elektro mreže i da priključe stambene objekte na rekonstruisanu elektro mrežu.

Memorandum su potpisali:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Ministarstvo privrede, energetike i razvoja Republike Srpske

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine

Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne

Elektroprivreda Republike Srpske

Ured Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovine (OHR)

Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)

Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih naroda (UNHCR)

U toku je ugradnja nabavljenog  elektro materijala u naselju Raškovac. Elektrodistribucija Prijedor će u 2010. godini izvršiti ugradnju kompletnog nabavljenog materijala na području opštine Prijedor.

Izvođač radova je DOO Karan iz Prijedora.

 

Načelnik Opštine

Marko Pavić

Comments are closed.