Saopštenje za medije: Do konačne odluke suda, podijeljena rješenјa o legalizaciji upitna

Rješenja podijelјena stanovnicima Aerodromskog naselјa, kojima se tobože rješavaju imovinsko-pravni odnosi na parcelama dodijelјenim izbjeglom stanovništvu, predstavlјaju do sada neviđenu lakrdiju i pokušaj da se prikupe najjeftiniji mogući politički poeni u ovoj kampanji.

Za neupućene: rješenja koja su podijelјena predstavlјaju pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti. Katastar nepokretnosti je “nova” evidencija o vlasništvu na nepokretnostima i tehničkim podacima o nepokretnostima koju uspostavlјaju komisije (sastavlјane od privremeno zaposlenih radnika po osnovu ugovora o djelu) na raspravama, pozivajući sve stranke (fizička i pravna lica) koje bi imale pravni interes prilikom izlaganja predmetnih nepokretnosti. Izlaganje za k.o. Prijedor 2 počelo je još davne 2013. godine i nije završeno ni danas, s obzirom da su za taj dio grada još uvijek na snazi od evidencija zemlјišna knjiga i katastar.

S obzirom na to da se Aerodromsko naselјe nalazi u k.o. Prijedor 2, te nepokretnosti su izložene na način opisan gore u tekstu negdje u periodu od 2013 – 2017. godine, što znači da je u tim postupcima već odlučivano odnosno da postoje rješenja. Sva ova rješenja glasila su tako da idu u prilog fizičkim licima, nezadovolјna strana u postupku su bila pravna lica upisana u zemlјišne knjige kao vlasnici, kao što je preduzeće “Polјoproizvod” ad Prijedor. Preduzeće “Polјoproizvod” je, kao nezadovolјna strana ovog postupka, podnijelo tužbe protiv ovih rješenja, nakon čega je komisija dužna da upiše u privremeni list nepokretnosti, koji je sastavni dio ovog rješenja, zabilјežbu o postojanju spora, nakon čega se zabranjuje svako opterećenje i prometovanje do konačne odluke NADLEŽNOG SUDA. Dakle ne samo da ovo rješenje predstavlјa upis u evidenciju koja još uvijek nije na snazi (pokušajte dići kredit sa njim) i pitanje je kada će i da li će ikada biti. “Zanimlјiv” je i način na koji to radi komisija.

Komisija to radi pozivajući se na član 190. Zakona o opštem upravnom postupku koji apsolutno nema nikakve veze sa izmjenom/poništavanjem postojećeg rješenja koje datira još 2013 – 2017. godine.

Ali neka se građani zapitaju – koja je svrha ovih sada podijelјenih rješenja, kada su i dalјe ostali bez prava na upis prava svojine lica koja imaju objekte koji su izgrađeni na zemlјištu koje je upisano kao posjed preduzeća “Polјoproizvod”, i svih drugih postojećih i nepostojećih firmi.

Znači li to da građani Prijedora i dalјe moraju da čekaju “famozno izlaganje” ili je ipak rješenje spornih imovinskih odnosa u nadležnosti suda – a što je jedino i ispravno i zakonito.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

Izvor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.