Sastanak Koordinacionog odbora sindikata obrazovanja, nauke i kulture regije Prijedor

Koordinacioni odbor sindikata obrazovanja, nauke i kulture regije Prijedor ocjenio je da je najavljeno povećanje plata od pet posto od septembra naredne godine ponižavajuće za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju. „Računicom dođemo do sume od 14 KM po zaposlenom nastavniku na mjesečnom nivou.To je mizerno i ponižavajuće pogotovo ako se ima u vidu da su koeficijenti u branši niži od ostalih budžetskih korisnika“, rekao je novinarima predsjednik ovog Koordinacionog odbora Dragan Gnjatić nakon sastanka u Prijedoru. On je napomenuo da je povećanje plata najavljeno samo za osnovno i srednje obrazovanje, a ne i za ostale zaposlene u obrazovanju, nauci i kulturi. Među zaključcima i preporukama sa današnjeg sastanka Koordinacionog odbora sindikata obrazovanja, nauke i kulture regije Prijedor, koji će biti upućeni granskom sindikatu je i zahtjev za izjednačavanje koeficijenata sa drugim budžetskim korisnicima. „U MUP-u koeficijenti za visoku stručnu spremu su od 12 do 32, a profesora 10 u srednjoj, odnosno 9,5 u osnovnoj školi“, naveo je Gnjatić. On je podsjetio na ranije odluke Narodne skupštine Republike Srpske, Vlade i Protokol sa resornim ministarstvima koji je su potpisali granski sindikati budžetskih korisnika u kojima je navedeno da neće povećavati platu dok se prosvjeta ne izjednači sa drugim budžetskim korisnicima.

Comments are closed.