Sastanak o izgradnji regionalne deponije smeća

Prema prostornom planu RS predviđena je izgradnja 8 regionalnih deponija smeća. Jedna je predviđena da se nalazi na lokalitetu Kureva gdje se već nalazi prijedorska deponija. Sve opštine sa regije Prijedor (Oštra Luka, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica) potpisale su ovaj kocept regionalizacije. Juče je u zgradi prijedorske opštine održan sastanak načelnika opština ove regije na kome je prezentovan dosadašnji rad po ovom pitanju. Do sada je pripremljena većina prostorno planske dokumetacije a izgradnja bi koštala 27.5 miliona dolara od čega bi 25 miliona bila povoljna sredstva Svjetske banke dok bi ostatak trebalo da obezbijede lokalne zajednice. U nastavku sastanka trebalo je da se razmatra Sporazum o formiranju međuopštinskog vijeća. Međutim, pošto jedan broj načelnika susjednih opština nije niti prisustvovao sastanku a same opštine nisu dovoljno upoznate sa ovim projektom i njihovim značajem sastanak je prekinut a najvjerovatnije će biti nastavljen tek onda kada se opštine sa ove regije izjasne da li su uopšte zainteresovane za realizaciju ovog projekta.

Comments are closed.