Sastanak o provođenju Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u RS na lokalnom nivou

Direktorica Džender centra Republike Srpske Spomenka Krunić istakla je danas da je jedan od načina bolje zaštite žrtava nasilja uvezivanje svih nadležnih institucija na lokalnom nivou, a potom i njihova konstantna koordinacija. „Svjesni smo težine problema, rasprostranjenosti pojave i sive brojke neprijavljenih slučajeva, tako da fokus našeg rada ubuduće treba dijelom prebaciiti na prevenciju i podizanju svijesti o nultoj toleranciji na nasilje u porodici“, rekla je Krunićeva novinarima u Prijedoru gdje je održan sastanak o provođenju Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u RS na lokalnom nivou. Ona je navela da su teme današnjeg skupa primjena propisa u vezi sa nasiljem u porodici na teritoriji opštine Prijedor i mogućnost unapređenja multisektorske saradnje na lokalnom nivou. „Žrtve nasilja su u 98 odsto slučajeva žene, broj prijavljenih slučajeva iz godine u godinu raste, ali to ne znači da raste nasilje nego da se ono sve češće prijavljuje“, naglasila je direktorica Džender centra Republike Srpske.
Predsjednica Komisije za ravnopravnost polova Skupštine opštine Prijedor Azra Pašalić podsjetila je da ovo tijelo osnovano još 2001. godine i da je jedno od najaktivnijih u RS. „Naročito je važan multidisciplinarni pristup problemu, a Komisija pruža pomoć žrtvama i pored nevladinih organizacija koje su uključene u taj proces“, kazala je Pašalićeva. Ona je dodala da je nakon Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u RS, neophodno donijeti i strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom. Predsjednik Osnovnog suda Prijedor Duško Miloica rekao je da su prekršaji i krivična djela iz oblasti nasilja u porodici relativno novi instituti u RS. „Postoje određene nedorečenosti u regulativi koje se tiču tačne razgraničenosti između prekršaja i krivičnog djela, ali, po našim iskustvima, dosta je postignuto i kažnjavanje, kako generalna tako i specijalna prevencija, u dosta slučajeva postiže svrhu“, rekao je Miloica. Rukovodilac Centra za mentalno zdravlje Prijedor Goran Račetović naveo je da se kod žrtava nasilja najviše javljaju osjećaj beznadežnosti, napetost u različiitm oblicima, depresija, PTSP, zloupotreba psihoaktivnih supstanci ili alkohola, a u krajnjim slučajevima suicidne namjere. „Svaka se žrtva uzima kao hitan slučaj, nije potrebno niti da se naruči niti da čeka“, dodao je Račetović. Direktor Centra za socijalni rad Prijedor Rade Javorić rekao je da se u Prijedoru svaki mjesec analiziraju svi slučajevi nasilja u porodici i da su rezultati toga vidljivi. „Za prošli mjesec imali smo samo jednu prijavu putem SOS telefona, a i broj prijava nasilja u policiji se takođe smanjuje“, istakao je Javorić. Operativnim planom Strategije za 2011. godinu predviđeno je formiranje i osnaživanje multidisciplinarnih interventnih timova koji će funkcionisati u skladu sa obavezama subjekata zaštite prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici na lokalnom nivou u opštinama Prijedor, Bijeljina i Trebinje. Podršku u realizaciji ovih aktivnosti pružaju UNFPA BiH i UNDP BiH, u okviru projekta „Sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u BiH“ koji sprovode Džender centar Vlade RS, Džender centar Federacije BiH i Agencija za ravnopravnost polova BiH.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com