Sastanak Pavić-Čordaš: Na području Prijedora još 311 korisnika alternativnog smještaja

Na području Prijedora ima 311 porodica koje koriste alternativni smještaj, a među njima i 7 porodica u kolektivnim centrima, izjavio je danas gradonačelnik Prijedora Marko Pavić nakon razgovora sa ministrom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davorom Čordašem.

„Prijedor je multietnički grad sa ok 25.000 povratnika, sa između 18.000 i 20.000 interno raseljenih lica od kojih je većina ranije živjela na području današnje Federacije BiH i sa između dvije i četiri hiljade lica izbjeglih iz Hrvatske“, rekao je Pavić novinarima u Prijedoru.

On je naveo da je sa ministrom Čordašem razgovarao o sredstvima koja bi po raznim osnovama iz ovog ministarstva mogla doći u Prijedor za navedene kategorije.

„Mi smo kandidovali brojne projekte kojima bi bili riješeni gorući problemi socijalno ugroženih iz kategorija kojima je nadležno Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske“, istakao je Pavić.

Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš rekao je da je ovo ministarstvo u ovoj godini u razne projekte u Prijedoru uložilo oko 200.000 KM, ne računajući troškove kolektivnog i alternativnog smještaja.

„U Prijedoru imamo 160 nepotraživanih stanova, a ovo ministarstvo ima obavezu da vraća te stanove, u skladu sa zahtjevima bivših vlasnika. U Prijedoru ih je vraćeno 20. Imamo i dio stanova koje je gradila Vlada i u kojima su sad korisnici alternativnog smještaja, a naš je prijedlog da postanu objekti socijalnog stanovanja“, kazao je Čordaš.

On je dodao da je lokalna administracija u Prijedoru pripemila lokaciju gdje će se, bude li novca, u idućoj godini graditi zgrada za stambeno zbrinjavanje porodica koje koriste kolektivni i alternativni smještaj.

On je podsjetio da u Republici Srpskoj ima 201 porodica koja koristi takve vidove smještaja i da planirana sredstva nisu osigurana jer „državna komisija za izbjeglice i raseljena lica praktično nije radila dvije godine“.

„Ta sredstva trebalo je da budu osigurana kreditom od 30 miliona evra odakle bi znatan dio pripao Republici Srpskoj. Njima bi se stambeno zbrinulo ukupno 1.800 porodica koje sada koriste razne vidove alternativnog i kolektivnog smještaja“, istakao je Čordaš.

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske već godinama plaća i smještaj određenog broja korisnika za koje je nadležno, a koji su smješteni u domovima za stara lica u Prijedoru, Doboju i Trebinju.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.