Sastanak sindikalista iz oblasti šumarstva i prerade drveta

Vlado Pavlović, predsjednik Granskog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske izjavio je u petak u Prijedoru da će zbog izuzetno teške sutuacije u drvno-prerađivačkoj industriji RS najveći dio svoje aktivnosti usmjeriti na zaštitu prava radnika i striktnoj primjeni zakonskih akata koji ih regulišu. „Sindikat će insistirati na poštivanju kolektivnog ugovora koji se ne primjenjuje zbog čega se zaposlenim umjesto prosječne plate od 700 KM isplaćuju uglavnom one u iznosu od 400 KM“, rekao je Pavlović koji je u Prijedoru prisustvovao sastanku sindikalnih organizacija iz opština prijedorske regije. Pavlović je dodao da Sindikat neće prihvatati paušalne ocjene poslodavaca o višku radnika, već će od njih tražiti jasnu procjenu o svakoj situaciji i kvalitetne programe vezane za budućnost preduzeća i zaposlenih u njima, te da će od Vlade RS tražiti da se otvoreno izjasni o sudbini drvno-prerađivačke industrije u RS. Prema nekim podacima, u ovoj grani industrije zaposleno je oko 7 000 radnika, a u Granskom sindikatu smatraju da ih je daleko više, jer u velikom broju preduzeća, među kojima je prisutan i rad na crno, nema sindikalnog organizovanja radnika. Pavlović je rekao da su u Sindikatu ubjeđeni da u RS postoji daleko veći broj preduzeća koja se bave preradom drveta od zvaničnog podatka – 30 velikih i 550 manjih.

Comments are closed.