Savez invalida rada pomaže najugroženijim članovima

invalidi

Administrativna služba grada Prijedora ni ove godine, kad je riječ o ovdašnjem Savezu invalida rada, nije iznevjerila tradiciju, namjenski im izdvojivši 1.500 maraka koje ovaj savez tradicionalno usmjerava ka svojim najugroženijim članovima.

– Današnjom donacijom, a riječ je o novčanoj pomoći i podjeli prehrambeno-higijenskih pekata u iznosima od 40 i 50 maraka, obuhvaćen je 31 invalid rada u Prijedoru koji najteže podnose teret ekonomske krize i preskromnih primanja – rekao je Savo Ivković, predsjednik Saveza invalida rada grada Prijedora, zahvaljujući i Prijedorskom udruženju penzionera koji im pomaže u nabavci ogrevnog drveta i banjsko-klimatskom liječenju.

Savez invalida rada Prijedora okuplja oko 680 članova, a veći broj njih je, prema riječima Save Ivkovića, bolestan i nepokretan ili u stanju socijalne potrebe, što upućuje na značaj ovakvih i sličnih donacija.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.