Savjetovalište za djecu sa posebnim potrebama-Produžen rad do kraja godine

Udruženje žena “Nada” je, od 1. februara do 31. jula tekuće godine, uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture RS, uspješno implementiralo projekat “Savjetovalište za djecu sa posebnim potrebama”.

Aktivnosti Projekta su se odnosile na direktan rad sa djecom i njihovim roditeljima, kroz individualni rad, edukativnokreativne i savjetodavno-terapeutske radionice uz primjenu Montesori metode i Montesori didaktičke metode.

Projekat je obuhvatio 15 djece i 13 roditelja koji su rado prihvatili savjetovališni rad, jer ovakav način rada sa djecom i njihovim roditeljima u našoj lokalnoj zajednici nije bio dostupan.

Opština Prijedor je prepoznala važnost ovog projekta, pa je uz finansijsku podršku omogućila nastavak rada Savjetovališta za djecu sa posebnim potrebama do kraja kalendarske godine.

Savjetovalište će biti otvoreno utorkom i četvrtkom od 16 do 18 časova.
Tekst – Kozarski vjesnik
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.