Sedmica zdravlja u ArcelorMittal Prijedor

DSC_0087

Nizom predavanja o zaštiti zdravlja i najčešćim profesionalnim oboljenjima, kompanija „ArcelorMittal Prijedor” tradicionalno obilježava sedmicu zdravlja, što je praksa u svim organizacionim jedinicama ove kompanije u svijetu.

„Rudarstvo je djelatnost koja ima dosta štetne uticaje na zdravlje radnika, toga smo svjesni, pa iz godine u godinu nastojimo što više ulagati u očuvanje njihovog zdravlja. Rezultati tog ulaganja su vidljivi – rekao je direktor kompanije „ArcelorMittal Prijedor“ Mladen Jelača.

Program zdravstvene prosvjećenosti, odnosno Sedmica zdravlja 2015. godine, obuhvatiće više aktivnosti čija realizacija je započela sredinom godine i trajaće do kraja kalendarske godine. Cilj ovog programa je podizanje svijesti svih zaposlenih i izvođača o značaju zdravlja i zdravog načina života. Sedmica zdravlja održava se u svim članicama ArcelorMittal grupe u periodu septembar-novembar.

DSC_0122

Radnici su do sada imali priliku da poslušaju predavanje iz oblasti zaštite zdravlja i zaštite na radu. Uz predavanje stručnih osoba, obrađene su teme kao što je zavisnost od cigareta kao i zaštita oka korištenjem ličnog zaštitnog sredstva naočara. Na praktičnim vježbama obrađena je tema kako da se reaguje ukoliko dođe do incidentne situacije gdje je došlo do povrede radnika (osiguranje okoline, pružanje prve pomoći, dojava o događaju stručnim i osposobljenim osobama. U pet dana manifestacije, kroz ovaj program predavanja i praktičnih vježbi proći će svi zaposleni.

„Naša kompanija vodi brigu o zaštiti zdravlja radnika tokom cijele godine nizom aktivnosti, od redovnih pregleda i praćenja zdravstvenog stanja radnika, do sportskih aktivnosti i fakultativnih izleta za radnike koji se organizuju u ovoj kompaniji“ dodao je Davorin Rino Šikman iz Službe zaštite na radu.

Sedmicu zdravlja kompanija „ArcelorMittal Prijedor” obilježava ove godine od 9.11. do 13.11. novembra.

ArcelorMittal Prijedor

Comments are closed.