Selo Krivaja dobilo preko 2 kilometra novog asfalta

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić otvorio je u subotu u selu Krivaja 3 novoaslaftirana putna pravca u ukupnoj dužini od preko 2 kilometara. Izgradnju ovih puteva u selu udaljenom 25 kilometara od Prijedora finansirala je opština Prijedor sredstvima od oko 200.000 KM. „Opština ima svoj program ruralnog razvoja u kojem prioritet imaju izgradnja vodovoda, uređenje domova kulture po seoskim mjesnim zajednicama i asfaltiranje puteva. Otvaranjem ova 3 putna pravca Krivaja je asfaltom povezana sa sjedištem opštine i više nije toliko daleko od centra grada“, rekao je Pavić. On je dodao da je u posljednjih 3 godine asfaltirano gotovo 200 kilometara puteva na području prijedorske opštine. „To je više nego što je asfaltirano od 1945. godine do tada, ali za nas to nije kraj tih aktivnosti. Sa uređenjem infrastrukture i izgradnjom seoskih puteva će se nastaviti i ove i iduće godine, budući da je uređenje važnijih putnih pravaca gotovo završeno“, dodao je Pavić. Predsjednik Savjeta MZ Krivaja Radivoj Piljić istakao je da selo ima preko 300 domaćinstava i da im ove novoasfaltirane putne dionice znače život. „Novi put za mještane znači vezu sa svijetom. Mještanima će trebati manje vremena da stignu do posla, škole, doktora, a vrijeme je novac. Novi asfaltirani putevi znače i manje sredstava za održavanje vozila budući da je do sada dolazak do ovog sela bio prava avantura“, dodao je Piljić. On je potvrdio da su asfaltirane 3 dionice od po 700 metara i da su sada sa centrom sela gdje su smješteni crkva i škola povezani zaseoci Cvijići, Vukajlovići, Jukići, Tevanovići, Petoši i Krivaja.
Glas Srpske

Comments are closed.