Seminar o mogućnostima privrednog rasta Republike Srpske

U prijedorskoj Područnoj kancelariji Privredne komore Republike Srpske juče je održan seminar o temi „Privredni registar Republike Srpske“. Rukovodilac Područne kancelarije Dijana Komosar je istakla da je cilj ovog seminara bio prezentacija prednosti i mogućnosti korištenja baze Privredne komore RS radi izrade različitih analiza kao što su pripreme izvještaja za sjednice skupštine organa, formiranje internih baza podataka, praćenje različitih finansijskih i ekonomskih pokazatelja. Seminar je bio namijenjen opštinama, lokalnim razvojnim agencijama, direktorima preduzeća i rukovodiocima službi sa područja prijedorske regije. Predavač je bio rukovodilac sektora za informacione tehnologije Privredne komore RS Slobodan Dragićević.
SRNA

Comments are closed.