Sjednica Generalne skupštine OSOP-a

U konferencijskoj sali Zavoda za izgradnju grada u Prijedoru proteklog petka je održana redovna sjednica Generalne skupštine Omladinskog savjeta opštine Prijedor. Omladinske organizacije bile su obavezne delegirati članove svojih organizacija ili članove svojih skupština za Generalnu skupštinu Omladinskog savjeta. Iako je poziv za sjednicu upućen svim aktivnim omladinskim organizacijama i udruženjima jedan dio njih se nije odazvao na poziv odnosno njihovi predstavnici nisu učestvovali u radu ove skupštine. Sjednici Generalne skupštine prisustvovalo je 12 omladinskih organizacija i 68 delegata omladinskih organizacija. Organizacije članice OSOP-a u 2009. godini su: Društvo Manifest, Udruženje mladih Beton, OC Hambarine, OC Ljubija, OC Donja Ljubija, OK Babići, Udruženje „Stop Drogi“ , Udruženje mladih Ferum – Omarska, OC Donja Puharska, Svetosavska omladinska zajednica, Studentska organizacija „Student“ i Udruženje „Sanus“. Pošto Statut Omladinskog savjeta to nalaže, na prvoj redovnoj sjednici Generalne skupštine svake godine bira se predsjednik i podpredsjednik Generalne skupštine. Za predsjednika je izabran Draško Anđelić, član organizacije Stop Droga i koordinator Info Pointa dok je za potpredsjednicu Generalne skupštine izabrana Azra Novkinić, direktorica OC Hambarine. Dogovoreno je i potvrđivanje Savjeta omladinskih organizacija, drugog organa Omladinskog savjeta opštine Prijedor, koji ima funkciju zaštite interesa omladinskih organizacija i ostale funkcije predviđene Statutom. Predsjednik Generalne skupštine utvrdio je da ne postoji uslovi za formiranje Savjeta, jer podaci o organizacijama, na osnovu kojih se određuje njegov sastav, nisu kompletni pa je odlučeno da Komisija sastavljena od predsjednika i podpredsjednika Generalne skupštine i nezavisnog člana, predstavnika Administrativne službe Opštine Prijedor, na osnovu Pravilnika o formiranju Savjeta, odredi konačan broj delegata iz pojedinih organizacija koji će uzeti učešće u Savjetu. Generalna skupština OSOP-a zauzela je stav da se odluke i imenovanja OSOP-a, kad je riječ o sastavu Komisije za mlade Skupštine Opštine Prijedor, moraju poštovati u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju i Poslovnikom o radu Skupštine Opštine Prijedor. Takođe, stav Generalne skupštine je da Savjet omladinskih organizacija kao operativni organ OSOP-a, kada bude formiran, reaguje i preduzme odgavarujeće korake u slučaju da Skupština Opštine Prijedor nastavi kršiti Zakon i Poslovnik, kad je u pitanju imenovanje predstavnika OSOP-a Komisiji za mlade. Konkretni koraci podrazumjevaju aktivnosti od medijskog pritiska do pokretanja upravnog postupka u Ministarstvu za lokalnu upravu i samoupravu.

Comments are closed.