Sjednica opštinskog parlamenta u znaku imenovanja direktora

U četvrtak je održana 15. redovna sjednica Skupštine opštine Prijedor. Nakon aktuelnog časa tokom kojeg je načelnik Marko Pavić odgovarao na pitanja odbornika usvojeni su Prijedlog Odluke o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2010.godinu i Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2010.godini. Nakon gotovo dvočasovne pauze zbog posjete predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića opštini Prijedor nastavljen je rad lokalnog parlamenta. Usvojeni su i Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente u 2010.godini te Prijedlog Odluke o donošenju Izmjene i dopune Regulacionog plana naselja „Pećani“ – Dio Sekcije 1 i dijela naselja Donja Puharska. Tokom rasprave vezane za ovaj Regulacioni plan najviše se govorilo o planu izgradnje mosta-nadvožnjaka koji bi trebao spojiti Pećane i Donju Puharsku i koji bi omogućio novi ulaz u grad kojim bi se rasteretio podvožnjak. Dosta rasprave je bilo i kod Prijedloga Odluke o određivanju radnog vremena trgovačkih, zanatskih i uslužnih radnji na području opštine Prijedor. Usvojen je malo izmijenjen prijedlog u kome se između ostalog kaže da će radno vrijeme nedjeljom za sve trgovačke radnje na području opštine biti od 8 do 20 časova. Potom su jednoglasno imenovani direktori u 7 javnih ustanova čiji je osnivač opština Prijedor te izabrani članovi upravnih odbora koji su nedostajali u 2 ustanove. Odbornici SO Prijedor su nakon toga razmatrali Informaciju o realizaciji mjera za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na opštinu Prijedor koja je usvojena. Zbog obimnog Dnevnog reda i pauze u radu neke tačke kao što su Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj „PREDA-PD“ Prijedor i Informacija o kulturnim i sportskim manifestacijama, su prebačene za naredno zasjedanje lokalnog parlamenta.

Comments are closed.