Skupština grada – prva posebna sjednica: Usvojen rebalans budžeta i odluka o korištenju suficita

Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su juče rebalans budžeta za 2012. godinu u iznosu od 35.568.464 KM ili za 4,68 odsto više od budžeta koji je planiran u iznosu 33.978.130 KM.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije grada Prijedora Biljana Malbašić rekla je da su se usvojenim rebalansom dešavanja tokom 2012. godine približila realosti i da je to dobar osnov za budžet za 2013. gdoinu.

„Budžet za 2013. godinu u ponedjeljak će biti dostavljen Ministarstvu finansija Republike Srpske i pred odbornicima Skupštine grada Prijedora trebalo bi da se nađe za desetak dana“, kazala je Malbašićeva novinarima u Prijedoru.

Prema njenim riječima, razlozi za donošenje rebalansa budžeta bili su potrebe da se uvrsti suficit prenesen iz prethodnih godina i da se uskladi struktura vlastitih prihoda za prvih devet mjeseci ove godine, smanjenje učešća poreskih prihoda za 11,6 odsto i povećanje neporeskih prihoda za 28,1 indeksnih poena

„Ugradili smo i sve grantove koje smo dobili i uvažili smo zahtjev `Toplane` za promjenu namjene sredstava subvenciju u pozajmicu kako bismo izbjegli rashod PDV-a na subvenciju“, navela je Malbašićeva.

Ona je pojasnila da su prihodi po osnovu poreza smanjeni zbog prvenstveno zbog neočekivano niske naplate poreza na nepokretnosti.

„Zbog nedovoljne ažurnosti Poreske uprave i velikog broja žalbi građana koje su još uvijek u fazi rješavnja, mnogi građani nisu mogli platiti tu svoju obavezu“, dodala je Malbašićeva.

Ona je rekla da se povećanje poreskih prihoda odnosi na koncesione naknade jer je utvrđen nepravilan obračun koncesionih naknada, pa su korisnici koncesija platili tu obavezu retroaktivno.

Odbornici Skupštine grada Prijedora prethodno su usvojili odluku o korištenju budžetskog suficita iz prethodnih godina u iznosu 2.348.037 KM.

„Ovaj iznos raspoređen je na stavke tekuća potrošnja i kapitalna ulaganja“, kazala je Malbašićeva.

Prva posebna sjednica Skupštine grada Prijedora održana je odmah nakon konstitutivne sjednice.

Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.