Skupština opštine Prijedor- Prijedoru status grada

Odbornici prijedorske Skupštine opštine jednoglasno su danas prihvatili odluku o pokretanju postupka za dodjelu statusa grada Prijedoru. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić rekao je da će ovu inicijativu proslijediti Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske, koje bi trebalo da donesu konačnu odluku o ovom pitanju. „Ova inicijativa ne daje mogućnost formiranja opština, niti vodi ka povećanju administracije, broja činovnika, niti troškova“, istakao je Pavić. On je podsjetio da važeći zakoni u Republici Srpskoj dozvoljavaju asimetrične gradove opštine, tako da grad Istočno Sarajevo čini više opština, dok grad Banjaluku čini samo jedna opština. „Ova inicijativa za Prijedor, kao što postoji za još neke opštine u RS, takva je da predviđa jedan grad opštinu, a ne više opština“, pojasnio je Pavić. On je dodao da Prijedor ispunjava sve kriterijume za status grada i da ima sve elemente koji jednu sredinu čine gradom, kao što su kulturni, sportski, obrazovni i infrastrukturni sadržaji, te privredni i ljudski kapaciteti. „Status grada ne donosi neku ekonomsku, niti političku korist, to je više psihološkog značaja gdje će se svaki stanovnik osjećati višim, boljim i naprednijim“, naveo je Pavić. On je ponovio i stav lokalne vlasti u Prijedoru da ova opština treba da postane ne samo grad, nego i regionalni centar potkozarskih opština. Predsjednik Skupštine opštine Prijedor Azra Pašalić rekla je da bi status grada opštini Prijedor otvorio mogućnost velikim naseljima ove opštine, poput Omarske, Kozarca, Brezičana i Ljubije da u budućnosti formalizuju svoje inicijative za dobijanja statusa opštine.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.