Smanjen broj korisnika alternativnog smještaja

Broj korisnika alternativnog smještaja na području Prijedora prošle godine je smanjen za 22 porodice u odnosu na 2010. godinu, potvrdila je rukovodilac prijedorskog odsjeka Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Dragana Kovačević. Prema njenim riječima, u prijedorskoj regiji alternativni smještaj trenutno koristi 327 korisnika iz kategorije izbjeglog i raseljenog stanovništva. „Prema našim podacima, na području prijedorske regije živi 4000 porodica sa statusom raseljenog lica, 2200 izbjeglica dok je 460 povratnika prošle godine zatražilo priznavanje statusa radi regulisanja ličnih dokumenata“, rekla je Kovačevićeva. Ona je dodala da je u toku primjena Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko koji predviđa vraćanje takvih stanova u nadležnost preduzeća i ustanova koji su njihovi stvarni vlasnici. „Ako preduzeća i ustanove nisu podnijeli prijave o vraćanju stambenog prostora, nepotraživani stanovi će preći u nadležnost stambenog fonda opštine Prijedor“, precizirala je Kovačevićeva.
SRNA

Comments are closed.