Smanjen priliv sredstava u opštinski budžet

Globalna ekonomska kriza odrazila se i na punjenje budžeta opštine Prijedor. Priliv sredstava tokom januara, februara i prve polovine marta je smanjen. Biljana Malbašić v.d. načelnika Odjeljenja za finansije u opštini Prijedor rekla je da se svakodnevno prati priliv a naročito troškovi u opštinskom budžetu. „U januaru je priliv bio dobar ali zahvaljujući tome što je prodata neka opštinska imovina ali je februar pao na 75 % punjenja budžeta, a mart pokazuje tendenciju između 72 i 75 % punjenja budžeta. Sam PDV je u januaru ostvaren na nivou 84 %, u februaru 75 % od planiranog budžeta dok je idealan plan ostvaren u januaru sa 90 % a u februaru sa 86 %, dok je tendencija u martu 72-75 %“ – dodala je Malbašićeva. Svakodnevno se prate prilivi i troškovi i opština Prijedor se pokušava uklopiti u postojeća sredstva. U lokalnoj administraciji tvrde da će biti određenih restrikcija i kada je riječ o investicionim ulaganjima i bržoj naplati rente a sva opštinska odjeljenja će dati doprinos štednji.

Comments are closed.