Smanjena budžetska potrošnja

Opština Prijedor smanjila je budžetsku potrošnju za 20 odsto nakon što punjenje budžeta u posljednjem tromjesečju 2008. godine i januaru ove godine nije išlo planiranom dinamikom. „Ova mjera štednje praktično znači da će korisnici budžeta dobijati 80 odsto predviđenih sredstava, s tim što će plate i socijalna davanja ostati u planiranom iznosu“, rekla je Biljana Malbašić, v.d. načelnika Odjeljenja za finansija te izrazila očekivanje da neće doći do većih poremećaja koji bi doveli do restrikcija i navedene dvije budžetske stavke. Ona je naglasila da će se tek krajem prvog tromjesečja moći realnije sagledati uticaj krize na punjenje budžeta. „Nadam se da kriza neće toliko uticati na budžet opštine Prijedor i da ćemo realizovati budžetski plan“, rekla je Malbašićeva. Budžet opštine Prijedor za 2009. godinu planiran je u iznosu od 35.747.374 KM.

Comments are closed.