Smanjuje se broj lica na institucionalnom smještaju

centar-za-socijalni-rad

Posredstvom Centra za socijalni rad Prijedor na institucionalnom smještaju u 2015. godini nalazila su se 54 korisnika, a ovakvim zbrinjavanjem obuhvaćena su djeca bez roditeljskog staranja, starija lica bez porodičnog staranja i lica sa posebnim potrebama.

Ovaj broj je u proteklih šest godina u padu odnosno 2010. iznosio je 70, naredne dvije godine po 64, 2013. 58, 2014. 59, a lani 54, podaci su iz izvještaja o radu ove javne ustanove za 2015. godinu.

„Trend smanjenja broja lica na smještaju rezultat je opredjeljenja za razvijanju drugih vaninstitucionalnih, racionalnijih i humanijih oblika zbrinjavanja. I novim Zakonom o socijalnoj zaštiti data je prednost hraniteljstvu u odnosu na smještaj u ustanovu“, navodi se u izvještaju.

Poseban problem u smještaju lica je stalni pritisak i potreba za sve većim brojem za smještaje u ustanove zbog narastajućeg siromaštva, zbog izraženije nebrige članova porodice za stara lica i zbog nemogućnosti da se za ta lica pruži kvalitetna briga u porodici.

„Centar pruža podršku osobama sa mentalnim poremećajima, a posebno kada izostane podrška porodice, posreduje prilikom smještaja na psihijatriju lica koja su opasna po sebe, druge ljude i okolinu, te kontinuirano prati njihovo stanje nakon otpuštanja iz bolnice“, stoji u izvještaju.

Institucionalni smještaj posredstvom prijedorskog Centra za socijalni rad ostvaruje se u 11 ustanova u Republici Srpskoj i Srbiji. Riječ je o četiri doma za starija i nemoćna lica u Prijedoru i Banjaluci, tri doma za lica sa invaliditetom u Prijedoru, Višegradu i Stamnici, dva doma za djecu bez roditeljskog staranja u Banjaluci i Negotinu, bolnici za hroničnu psihijatriju u Modriči i centru „Zaštiti me“ u Banjaluci.

Autor: SRNA

Comments are closed.