Socijalno stanovanje: Pet stanova za korisnike kolektivnih ili alternativnih smještaja

Projektom “Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnog smještaja” u Prijedoru je krov nad glavom obezbijeđen za pet porodica koje će plaćati kiriju od 36 do 52 KM mjesečno odnosno 1 KM po metru kvadratnom.

Projekat vrijedan 350.000 KM u Prijedoru su finansirali Biro za populaciju, izbjeglice i migraciju američke vlade, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i grad Prijedora, a provela nevladina organizacija CRS (Catholic Relief Services) BiH.

Zamjenik američkog ambasadora u BiH Nikolas Hil rekao je da je ovo mali korak u odnosu na 8.000 lica u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju širom BiH, ali da značaj partnerstva u ovom projektu prelazi etničke i entitetske linije.

„Zajedno ćemo riješiti problem izbjeglica i interno raseljenih lica u BiH tako da nijedan građanin ne zaostaje na putu na kojem će ratnu prošlost ostaviti iza sebe i ovu zemlju svrstati tamo gdje pripada – uz druge evropske zemlje“, dodao je Hil.

On je podsjetio da je američka ambasada u BiH na donatorskoj konferenciji u aprilu ove godine dala deset miliona maraka za provođenje Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić istakao je da ovaj grad još uvijek ima 311 porodica u alternativnom smještaju i kolektivnim centrima i da bez pomoći lokalna zajednica to ne može riješiti sama.

„Prijedor je specifična sredina jer ima više od 25.000 povratnika, više od 18.000 raseljenih lica i više od 5.000 izbjeglica. Ta lica zaslužuju širu pomoć i mi očekujemo dalju saradnju“, naglasio je Pavić.

On je podsjetio da je Prijedor iza rata imao 50.000 ljudi bez riješenog stambenog pitanja i da je to teret koji nijedna lokalna zajednica ne bi mogla podnijeti sama.

Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Drago Vuleta rekao je da ovo ministarstvo sa CRS-om uspješno sarađuje godinama.

„U Republici Srpskoj imamo još 202 porodice u raznim vidovima kolektivnog smještaja i njihovo stambeno pitanje namjeravamo trajno riješiti u idućoj godini“, kazao je Vuleta.

On je dodao da bi u naredne četiri godine trebalo da budu realizovani i regionalni stambeni projekti koji će trajno zbrinuti 5.400 porodica među kojima su i povratnici Bošnjaci i Hrvati, i Srbi iz Srbije i Hrvati iz Hrvatske, kao i 600 porodica izbjeglih iz Hrvatske u RS.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović rekao je da i ovo ministarstvo već nekoliko godina učestvuje u projektima rješavanja stambenog prostora onima kojima je to najpotrebnije odnosno zatvaranju kolektivnih centara.

„Za zajednički projekat u kojem je Prijedor dobio pet novih stambenih jedinica, a u Mostaru obnovljene 23 postojeće, ovo ministarstvo izdvojilo je 100.000 KM“, dodao je Osmanović.

Predstavnik CRS-a u BiH Mark D`Silva rekao je da ova organizacija u BiH djeluje već gotovo 20 godina.

„Koliko god smo danas proslavili useljenje porodica u ove stanove, toliko smo svjesni da ima još mnogo porodica kojima je takođe potrebno stambeno zbirinjavanje i mi želimo u tome učestvovati“, kazao je D`Silva.

Osim komponenete neprofitnog socijalnog stanovanja, projekat “Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnog smještaja”, porodicama koje javnim konkursom dobijaju ove stanove na korištenje po simboličnoj kiriji pomaže se da započnu neke samostalne aktivnosti, a u nekim slučajevima je omogućeno i zaposlenje korisnika.

Ukupna vrijednost projekta realizovanog u Prijedoru i Mostaru iznosi milion maraka.

Comments are closed.