Sporazum o saradnji sa Poljoprivrednim institutom iz Trenta

Poljoprivredni institut „San Mikele“ iz italijanskog Trenta potpisao je sporazum o saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenom školom iz Prijedora u cilju razmjene iskustava, realizacije konkretnih aktivnosti i jačanja već postojeće saradnje između dvije ustanove. Profesor stručne grupe predmeta ove škole Jovanka Dražić rekla je da su socijalna i omladinska politika, kultura i ekologija neke od oblasti buduće saradnje. „Sarađivaćemo razmjenom informacija, stručnim savjetovanjima, razmjenom učenika, te organizovanjem prakse, stažiranja, raznih seminara i obuka, kao i realizacijom projekata iz evropskih fondova“, kazala je Dražićeva.
Ona je dodala da je delegacija škole obišla voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, kao kabinete i laboratorije u kojima se realizuje praktična nastava. „Imali smo i veoma korisne susrete sa članovima udruženja poljoprivrednih proizvođača i predstavnicima kooperativa koje plasiraju jabuku na evropsko tržište, a sva iskustva stečena ovom posjetom od izuzetne su važnosti za unapređenje nastavnog procesa i osavremenjavanje praktične nastave u našoj školi“, navela je Dražić. Četvoročlana delegacija Poljoprivredno-prehrambene škole Prijedor boravila je u Italiji od 28. do 30. aprila, a posjeta je realizovana u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije Prijedor, opštinom Prijedor i Udruženjem „Program Prijedor“ iz Italije.
SRNA

Comments are closed.