Stambeno zbrinjavanje šest romskih porodica

opstina

U Gradskoj upravi Prijedor danas je organizovano potpisivanje ugovora sa šest korisnika u okviru projekta stambenog zbrinjavanja Roma na području grada vrijednosti 100.000 KM.

Zamjenik gradonačelnika Prijedora Milenko Đaković pojasnio je da je riječ o projektu koji se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sa 90.000 KM, a grad Prijedor obezbijedio je 10.000 KM.

„Od planiranih sredstava biće izgrađena jedna nova stambena jedinica, a pet stambenih jedinica će biti sanirano po sistemu `ključ u ruke` za socijalno ugrožene romske porodice“, rekao je novinarima Đaković.

Rok za završetak radova je 45 dana, a izvođač je preduzeće „Astra plan“ iz Brčkog, koje je danas uvedeno u posao.

Predsjednik Udruženja Roma Prijedora Ramo Salešević zahvalio je gradskoj upravi koja je provela aktivnosti na realizaciji ovog projekta i omogućila da nekoliko romskih porodica riješi svoje stambeno pitanje.

„Gradska uprava svake godine aplicira za projekte poboljšanja života Roma, posebno stambenog zbrinjavanja, na čemu smo zahvalni“, rekao je Salešević.

On je istakao da je do sada ovim projektima stambeno pitanje riješilo oko 15 porodica izgradnjom ili rekonstrukcijom stambenih objekata, a ostalo je da se riješi stambeno pitanje još oko 30 romskih porodica.

Na području Prijedora živi oko 600 Roma.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.