Stanovi za socijalno ugrožene [video]

Grad Prijedor trenutno raspolaže sa 5 stanova namijenjenih za socijalno-neprofitno stanovanje. Pravo na njihovo korišćenje imaju izbjegla i raseljena lica, povratnici, kao i druge socijalno ugrožene kategorije koje borave u alternativnom ili kolektivnom smještaju. Prijedor bi uskoro trebalo da dobije još 102 stana za stambeno zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

Sklanjajući se pred ratnom stihijom 1995. godine, Kristina Novković napustila je imanje u Sanici i sa porodicom izbjegla u Prijedor. Godinama je živjela u alternativnom smještaju, mijenjala adrese, dok prije 5 godina nije dobila siguran krov nad glavom. Kaže, u stanu koji joj je na korištenje dodijelio grad, ima sve što joj je potrebno.

„Ovo je nešto što se ne može opisati. Meni je zaista dobro ovdje. Јa sam prezadovoljna“, ističe Novkovićeva.

U istoj zgradi sa porodicom stanuje i Marija Јakić. U ratu je ostala bez stana, pa joj je gradski, koji mjesečno plaća, simbolično, jednu marku po kvadratnom metru, od neprocjenjivog značaja.
„Ovo je ponovno rođenje za mene, a ponajviše za moju unučad. Јer ja sam od danas do sutra, to uvijek kažem. Izvinite, postaću sentimentalna“, rekla je Јakićeva.

A siguran krov nad glavom uskoro će dobiti i ostali Prijedorčani u stanju socijalne potrebe. U saradnji grada sa Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica, u naselju Pećani uskoro će biti završena zgrada sa 50 stanova, dok će u naselju Raškovac uskoro početi izgradnja dvije zgrade sa ukupno 52 stana.

Nada Gruban, šef Odsjeka za imovinsko-stambene poslove grada Prijedora, kaže da prve korisnike bira kombinovana komisija Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica grada Prijedora, te da moraju biti iz reda izbjeglog i raseljenog stanovništva. Prioritet imaju korisnici alternativnog i kolektivnog smještaja i dodjeljuju se po Pravilniku o odabiru korisnika.

Grad Prijedor raspolaže i sa 61 takozvanim socijalnim „državnim stanom“, koji se prioritetno dodjeljuju na korišćenje povratnicima i izbjeglim i raseljenim licima, kao i privremenim korisnicima alternativnog smještaja.

Izvor: RTRS

Comments are closed.