Strategija razvoja Prijedora

Strategijom razvoja opštine Prijedor predviđeno je da do 2013. godine u 111 razvojnih projekata bude investirano oko 1,2 milijarde KM. Kao prvi strateški cilj definisani su razvoj i unapređenje infrastrukture za koju su planirana ulaganja od oko 975 miliona KM. Za izgradnju saobraćajnica, prema strategiji usvojenoj polovinom ove godine, biće potrebno oko 861 milion KM, a u poboljšavanje vodonabdijevanja i izgradnju sistema za tretman otpadnih voda planirano je ulaganje od oko 68 miliona KM. Za proširenje toplotne mreže biće potrebno oko 23 miliona KM, u poboljšanje elektroenergetske infrastrukture 13 miliona KM, a u razvoj telekomunikacija oko osam miliona KM i 1,5 miliona KM u poboljšanje prostornog i urbanističkog planiranja. Drugi strateški cilj u petogodišnjem planu je razvoj privrede, preduzetništva i poljoprivrede, a za realizaciju 29 projekata neophodno je izdvojiti oko 131.749.000 KM. U razvoj i unapređenje rudarstva, industrije i male privrede trebalo bi uložiti oko 108.694.000 KM, u poljoprivredu i ruralni razvoj 21.400.000 KM, a u razvoj turističkih i trgovinskih kapaciteta 1.515.000 KM. Za četiri projekta iz oblasti ekologije planirana ulaganja „teška“ su 25.680.000 KM, a oni se odnose na izgradnju sistema upravljanja čvrstim otpadom i zaštitu od poplava. Društveni razvoj opštine, unapređenje životnih uslova stanovništva i borba protiv siromaštva i nezaposlenosti, kao četvrti strateški cilj opštine Prijedor do 2013. godine, zahtjeva ulaganja od oko 66.247.000 KM. Posebna pažnja u ovom segmentu razvoja grada na Sani, između ostalog, biće usmjerena na izgradnju sportskih terena za šta je potrebno 34.155.000 KM, za rekonstrukciju i izgradnju školskih objekata oko 14.518.000 KM, za poboljšanje položaja mladih biće izdvojeno 10.303.000 KM. Opština će u narednom petogodišnjem periodu iz budžeta izdvojiti 129 miliona KM ili 9,2 odsto sredstva za realizaciju predviđenih strateških projekta, a ostali mogući izvori finansiranja su pretpristupni fondovi EU, transferi od centralne vlasti, sredstva komunalnih preduzeća, kreditno zaduženje lokalne zajednice, sredstva od prodaje opštinske imovine, kao i prihodi od privatizacije, koncesije, sredstva privatnog sektora, fondacije i donacije.
Izvor: Esprit radio

Comments are closed.