Stručni tim iz Rusije u akciji detaljne dezinfekcije bolnice

Stručni tim iz Ruske Federacije obavio je danas dezinfekciju u bolnici „Doktor Mladen Stojanović“ u Prijedoru.

Direktor ove zdravstvene ustanove Mirko Sovilj rekao je novinarima da se dezinfekcija sprovodi u prizemlju centralnog objekta gdje je poliklinički dio, te u liftovima, u holovima na svim spratovima, u odjeljenju za dnevnu onkološku terapiju i objektu koji je predviđen za izolaciju, dakle u bivšoj psihijatriji.

Sovilj je pozdravio ovu akciju, koju je ocijenio kao značajnu budući da će doprinijeti sigurnosti i zaposlenih i pacijenata.

– Dezinfekcija u jednom aktu nije završen posao i mi je sprovodimo sve vrijeme u kontinuitetu, samo se u ovim okolnostima vrši pojačano. Oni svu opremu koja se nalazi u ambulantama, sve prostore i pomoćne prostore pod određenim pritiskom izlažu dezinficijensu, tako da, moram priznati, ovo je sistematičnija i detaljnija dezinfekcija u poređenju sa onom koju mi radimo – naveo je Sovilj.

On je podsjetio da je prijedorsku bolnicu u subotu posjetio stručni tim ljekara specijalista iz Rusije u kojem su bili infektolog, epidemiolog i anesteziolog i tada je bilo riječi o protokolu liječenja, definisanju slučaja, uslovima otpusta i kućnoj izolaciji, te su stručnjaci iz Rusije sagledali organizaciju i mjere prijedorske bolnice i dali određene sugestije.

– Sugestija je bila mjerenje temperature – ne samo gdje ulaze pacijenti, nego i na ulazu gdje dolaze zaposleni i to smo primijenili od ponedjeljka. Sugestija je bila da ljekari specijalisti odlaze sa jednog odjeljenja na druga i da se koristi posebna uniforma u tom periodu dijagnostike i konsultattivnih pregleda, tako da smo i to uveli – naveo je Sovilj.

Prema njegovim riječima, pažnja je posvećena i korištenju zaštitne opreme i nivoima zaštitne opreme u zavisnosti od stepena rizika.

Izvor: SRNA – RTRS
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.