Stručna rasprava -izmjene i dopune Reg.plana Omarska

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
P R I J E D O R
O B A V J E Š T E NJ E

Dana 17.10.2008. g. u 12,00 časova u prostorijama zgrade opštine Prijedor (Velika sala II sprat) održaće se Stručna rasprava na Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana užeg urbanog područja naselja Omarska. Pozivaju se stručna i sva ostala zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu učešća na ovoj raspravi i svojim primjedbama i sugestijama daju doprinos u iznalaženju što kvalitetnijeg planskog rješenja za područje obuhvata ovog Plana.
Izvor: opstinaprijedor.org

Comments are closed.