Stručna rasprava- Nacrt reg.plana Urije-jug

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
PR I J E D O R
O B A V J E Š T E NJ E
Dana 29.01.2009.g. u 12:00 časova u prostorijama zgrade opštine Prijedor
(Velika sala ΙΙ sprat)
održaće se
S T R U Č N A R A S P R A V A
na Nacrt Regulacionog plana područja naselja „Urije“ – Jug Pozivaju se sva stručna i ostala zainteresovana pravna i fizička lica, da učestvuju na ovoj raspravi i svojim primjedbama i sugestijama daju doprinos u iznalaženjeu što kvalitetnijeg planskog rješenja.
Opština Prijedor

Comments are closed.