Stručna rasprava-Prostorni plan opštine Prijedor

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
P R I J E D O R
O B A V J E Š T E NJ E
Dana 28.11.2008.g. u 11:00 časova prostorijama zgrade Pozorišta u ul. Branislava Nušića u Prijedoru održaće se
S T R U Č N A R A S P R A V A
na Nacrt Prostornog plana opštine Prijedor Pozivaju se sva stručna i ostala zainteresovana pravna i fizička lica, da učestvuju na ovoj raspravi i svojim primjedbama i sugestijama daju doprinos u iznalaženjeu što kvalitetnijeg planskog rješenja.
Izvor: Opština Prijedor

Comments are closed.