Studenti biraju svoje predstavnike

U prostorijama Rudarskog fakulteta jutros je otvoreno glasačko mjesto, gdje će studenti ove visokoškolske ustanove moći da glasaju za svoje predstavnike u Skupštini Studentske organizacije Univerziteta u Banjaluci. Izbori za ostale članove Skupštine SOBL- a održani su 31. marta, a budući da je Rudarski fakultet samostalno počeo sa radom 12. maja, Izvršni odbor je na osnovu Statuta SOBL-a raspisao izbore za članove ove skupštine iz reda studenata Rudarskog fakulteta. Studenti su mogli da se kandiduju do 4. juna, a pravo da biraju i da budu birani imaju svi studenti Rudarskog fakulteta. Izabrani predstavnici moraće da zastupaju prava i interese studenata ovog fakulteta u Skupštini SOBL-a. Skupštinu SOBL-a čine po tri predstavnika sa svake organizacione jedinice Univerziteta u Banjaluci.

Comments are closed.