Subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma

Udruženja Roma iz Prijedora i Kozarske Dubice okončala su realizaciju partnerskog projekta „Edukacijom do zaposlenja“ koj je u proteklih pet mjeseci sa blizu 10.000 KM finansirao Fond „Otvoreno društvo BiH“.

„Kroz 12 radionica u Prijedoru i Kozarskoj Dubici prošlo je oko 150 pripadnika romske populacije, a istovremeno smo upoznali poslodavce u ovim dvijema lokalnim zajednicama sa podsticajima na koje imaju pravo ako radno angažuju Rome“, rekao je Ramo Salešević, predsjednik prijedorskog Udruženja Roma.

On je najavio da bi narednih dana Zavod za zapošljavanje Republike Srpske trebalo da objavi javni konkurs na koji će se moći prijaviti svaki poslodavac i svaki Rom u Republici Srpskoj.

„Svaki poslodavac ima pravo na subvenciju od 6.000 KM ako radno angažuje Roma na godinu dana odnsono 10.000 KM na dvije godine, dok svaki Rom ima pravo na subvenciju od 8.000 KM za samozapošljavanje u trajanju od godinu dana“, pojasnio je Salešević.

On je dodao da subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma obezbjeđuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.