Sutra 29. sjednica lokalnog parlamenta

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor prim.dr. Azra Pašalić je za utorak, 25.10.2011. godine, zakazala 29. sjednicu lokalnog parlamenta. Na sjednici koja će početi u 10:00 časova pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 21 tačkom. Nakon Aktuelnog časa tokom kojeg će načelnik Marko Pavić odgovarati na pitanja odbornika, raspravljaće se o Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta opštine Prijedor za 2011.godinu, Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2011.godinu kao i o Prijedlogu Odluke o odobravanju sredstava za dokapitalizaciju akcionarskog društva „Toplana“ a.d. Prijedor. Jedna od tačaka koja će izazvari veliki interes odbornika i javnosti je ona o Prijedlogu Odluke o imenovanju naziva dijelova naseljenih mjesta u opštini Prijedor te Prijedlog Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera. Nakon toga na red dolazi Prijedlog Odluke o Regulacionom planu poslovne zone Čirkin Polje u Prijedoru – Sekcija 1, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizovanju JZU Dom zdravlja Prijedor, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju „Gradske apoteke“ Prijedor, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o promjeni oblika organizovanja Javnog preduzeća Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor u Javnu ustanovu Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor, Prijedlog Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju „Galerije 96“ Prijedor, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor – Prečišćen tekst te Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika za područje Opštine Prijedor. Na „bogatom“ dnevnom redu 29. sjednice naći će se i Akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delikvencije na području opštine Prijedor 2011-2013 godine, Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „Preda-PD“ Prijedor, Izvještaj o radu Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor za 2010/2011. godinu, Informacija o aktivnostima u opštini Prijedor povodom obilježavanja 15.oktobra Svjetskog dana žena na selu, Informacija o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2011. godini, Informacija o radu sportskih klubova i sportskih organizacija na području opštine Prijedor i Informacija o broju i strukturi privrednih subjekata (pravnih i fizičkih lica) na području opštine Prijedor dok će zasjedanje bo običaju biti završeno Referatima iz imovinsko-pravne oblasti.

Comments are closed.