Sutra 36. sjednica opštinskog parlamenta

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor prim.dr. Azra Pašalić je za četvrtak, 31.05.2012. godine, zakazala 36. sjednicu lokalnog parlamenta. Na sjednici koja će početi u 10:00 časova pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 11 tačaka. Nakon aktuelnog časa tokom kojeg će načelnik opštine Marko Pavić odgovarati na odbornička pitanja razmatraće se Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prijedor za period januar-decembar 2011.godine. Raspravljaće se i o nekoliko Prijedloga Odluka a najinteresantnija će biti tačka o Prijedlogu Odluke o davanju garancije A.D. Toplana Prijedor za dugoročno kreditno zaduženje.

Dnevni red:
1. Aktuelni čas
2. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prijedor za period januar-decembar 2011.godine,
3. Prijedlog Odluke o davanju garancije A.D. Toplana Prijedor za dugoročno kreditno zaduženje
4. Prijedlog Odluke o komunalnim taksama
5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u državnoj svojini
6. Prijedlog Operativnog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine Opštine Prijedor za 2012. godinu
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja ruralnog područja opštine Prijedor za period 2012-2016. godine
8. Informacija o radu Poreske uprave RS-Područni centar Prijedor za 2011.godinu
9. Informacija o statusu, broju i strukturi razvojnih projekata koje treba realizovati u 2012.godini prema Strategiji razvoja opštine Prijedor 2008-2013.godine
10. Informacija o poslovanju subjekata iz oblasti šumarstva na području opštine Prijedor u 2011.godini
11. Referati iz imovinsko-pravne oblasti

Comments are closed.