Sutra sjednica SO Prijedor

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor, prim.dr. Azra Pašalić je za četvrtak, 17.12.2009. sazvala 13. sjednicu SO Prijedor sa početkom u 10 časova. Na Dnevnom redu naći će se neke veoma bitne tačke. Nakon aktuelnog časa, odbornici SO Prijedor će raspravljati o Prijedlogu Odluke o usvajanju bueta opštine Prijedor za 2010.godinu kao i o Prijedlogu Odluke o izvršenju bueta opštine Prijedor za narednu godinu. Govoriće se i o Informaciji o realizovanim aktivnostima vodosnabdjevanja opštine Prijedor kao i o prodaji nepokretnosti koje su vlasništvo opštine. Jedna od tačaka je i Prijedlog Odluke o bratimljenju opštine Prijedor i opštine Biancavilla iz Italije. Odbornici će razmatrati i Informaciju o strukturi kapitalnih investicionih ulaganja na području naše opštine kao i Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova, čiji je osnivač opština Prijedor „Galerija 96″ Prijedor, Dječji  vrtić Radost Prijedor, ZU „Gradska apoteka“ Prijedor, JZU Dom zdravlja Prijedor, Turistička organizacija opštine Prijedor, Centar za prikazivanje filmova Prijedor, Centar za socijalni rad Prijedor.

Comments are closed.