Sva dugovanja prema radnicima prijedorskog Doma zdravlja biće izmirena

Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Milenko Granulić rekao je da je napravljen kompromis sa menadžmentom prijedorskog Doma zdravlja da do petka, 9. marta, budu isplaćena protivzakonito oduzeta sredstva radnicima. Zaposleni radnici prijedorskog Doma zdravlja, nezadovoljni nedavno isplaćenom januarskom platom koja je obračunata po cijeni rada od 120 KM umjesto po cijeni od 135 KM, pozvali su danas na sindikalni sastanak Granulića, koji je u razgovoru sa menadžmentom ove zdravstvene ustanove uspio doći do kompromisnog rješenja. “Uspjeli smo da usposlujemo kompromis sa menadžmentom ove zdravstvene ustanove i do petka će biti isplaćena protivzakonito oduzeta sredstva, a napravićemo i protokol o dinamici isplate svih dugovanja prema radnicima koja su u skladu sa zakonom o platama i posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti zdravstva“, rekao je Granulić. On je dodao da se sa Fondom zdravstvenog osiguranja očekuje potpisivanje ugovora koji će biti uvećan za 6,5 odsto za ovu godinu, što će obezbijediti dovoljno sredstava za isplate. “Ta sredstva kojima će raspolagati Dom zdravlja od oko 7 miliona KM, uz sredstva za pedijatriju i ginekologiju, te uz domaćinsko ponašanje menadžmenta, pokušaćemo da usmjerimo ka isplaćivanju svih dugovanja prema radnicima. Nadamo se da ćemo do kraja godine doći do poravnanja svih dugovanja prema radnicima ove zdravstvene ustanove“, istakao je Granulić. On je dodao i da je od ekonomske službe Doma zdravlja zatražio da izlistaju tačna dugovanja prema radnicima. “Poznato nam je da radnicima ovog doma zdravlja godinama nije isplaćivan prevoz, ugovorene nagrade, nadoknade za smrt užeg člana porodice, rođenje djeteta i druge prinadležnosti koje su propisane zakonom. Nadamo se da će to biti uskoro riješeno“, rekao je Granulić.
Zaposlenim radnicima prijedorskog Doma zdravlja plata je za januar obračunata u iznosu 556.932 KM. Pošto doznačena sredstva nisu bila dovoljna za isplatu bruto plate, direktorka Doma zdravlja Slavica Popović rekla je da ni ova, kao ni druge zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, nije potpisala ugovor sa Fondom za narednu godinu, tako da su doznačena sredstva umanjena. “Nama je doznačeno 450.000 KM i 24.744 KM za pružanje usluga iz oblasti pedijatrije i ginekologije, što nisu dovoljna sredstva da bi se isplatila plata u punom iznosu. Zbog obaveza koje ima Dom zdravlja i koje mora izmirivati, sazvali smo Upravni odbor i predstavnike strukovnog sindikata ljekara i medicinskih tehničara i granskog reprezentativnog sindikata medicinskih zdravstvenih radnika. Upravni odbor je 28. februara donio odluku da se plata za januar obračuna i isplati u skladu sa raspoloživim sredstvima, što će iznositi oko 11 odsto manje od plate obračunate po cijeni rada 135 KM“, rekla je Popovićeva. Ona je dodala da je iznos od 120 KM utvrđen da bi se mogao izvršiti obračun po programu koji je instalisan za obračun plata. “Upravni odbor odlučio je da razlika isplaćene plate i obračunate po najnižoj cijeni rada od 135 KM bude isplaćena kad bude sredstava tokom godine. Dobrom politikom koju vodi menadžment ove kuće uspio je da ostvari za ovu godinu ugovor sa Fondom zdravstva koji će biti 6,5 odsto veći u odnosu na prethodnu godinu. To nam daje za pravo da vjerujemo da ćemo u skorije vrijeme uspijeti da izmirimo obaveze“, istakla je Popovićeva. Ona je potvrdila da je isti problem bio u januaru 2010. godine, kada je prethodni direktor donio odluku da zbog smanjenog priliva sredstava plata bude umanjena za 10 odsto. “Na isti način isplaćena je plata i ispoštovao se taj programski način rada. Tada su tu odluku potpisali i predstavnici strukovnog i reprezentativnog sindikata i tada nije bilo problema, a zašto je ove godine tako, ja ne znam“, istakla je Popovićeva.
SRNA

Comments are closed.