Svakodnevno obroci za 115 korisnika

javna_kuhinja

U budžetu grada Prijedora za 2016. godinu stavka za javne kuhinje povećana je sa 30.000 na 50.000 KM, čime je obezbijeđen kontinuitet za dosadašnje korisnike ove vrste pomoći.

Predsjednik Hrišćanskog humanitarnog udruženja „Hljeb života“ Danko Malešević rekao je da je uz ovu stavku i uz donacije ovog udruženja i italijanskog Udruženja „Program Prijedor“ omogućeno da obje javne kuhinje nastave sa radom i u ovoj godini.

„U javnoj kuhinji u Prijedoru imamo 80, a u Ljubiji 35 korisnika i za njih su izvjesni obroci u ovoj godini“, rekao je Malešević Srni i dodao da će se broj korisnika moći uvećati ako se pojave novi donatori.

On je dodao da je „Hljeb života“ donacije za javnu kuhinju najvećim dijelom dobija od međunarodne humanitarne organizacije „Misija bez granica“.

I u Prijedoru i u Ljubiji potrebe za ovakvom vrstom pomoći su veće od mogućnosti, te postoje liste čekanja koje se prave u saradnji sa Centrom za socijalni rad Prijedor.

Autor: SRNA

Comments are closed.