Sve češće nasilje nad djecom

Nepoštivanje mišljenja djeteta, vršnjačko nasilje i nasilje nad djecom, bilo u porodici ili lokalnoj zajednici, najčešći su oblici povrede dječijih prava, pokazalo je empirijsko istraživanje koje je među djecom u školama BiH provelo Odjeljenje za praćenje prava djece institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH. Anketa o poznavanju uloge institucije Ombudsmana i Konvencije o dječijim pravima, i o tome koje su najčešće situacije u kojima se krše dječija prava, provedena je prošle godine na uzorku od 503 ispitanika – rekla je koordinator projekta jačanje kapaciteta ovog odjeljenja Aleksandra Arsenijević – Puhalo. „Urađena je analiza istraživanja i u toku je publikovanje, nakon čega će uslijediti prezentacija javnosti“, istakla je Puhalo u Prijedoru gdje je Odjeljenje za praćenje prava djece organizovalo edukativnu radionicu u Osnovnoj školi „Branko Ćopić“. Ona je dodala da je cilj ovakvih aktivnosti osnažiti djecu u školama da se javljaju, pozivaju i Ombdusmanu konkretno ukažu na situacije „koje ih bole“. Šef Odjeljenja za praćenje prava djece Ombudsmana za ljudska prava u BiH Aleksandra Marin-Diklić istakla je da su edukativne radionice sastavni dio aktivnosti „Ombudsman u vašoj školi“ koju drugu godinu provode sa norveškom nevladinom organizacijom „Sačuvati djecu“ (Save the Children) u osnovnim i srednjim školama u BiH. „Djeci pružamo osnovne informacije o dječijim pravima, Konvenciji o pravima djeteta UN, kao i mehanizmima zaštite dječijih prava i ulozi Ombudsmana u ovom procesu“, rekla je Diklićeva. Ona je dodala da je sastavni dio ovog projekta i anketiranje djece o tome koliko se uvažava njihov glas u školama i, upošte, koliko učestvuju u odlukama koje se donose u školama, ističući da su djeca djeca vrlo aktivna u ovim radionicama.

Comments are closed.