Sve više maloljetnika na stranputici

Prijedorski Centar za socijalni rad evidentirao je nova 74 maloljetnika koji su prošle godine izvršili prekršaj ili krivično djelo, te 25 maloljetnih povratnika u vršenju krivičnih i prekršajnih djela, tako da se ukupan broj maloljetnih delinkvenata popeo na 217. Voditelj tima za maloljetničku delikvenciju u ovom centru Rada Karajica rekla je da su protiv prijedorskih maloljetnih delinkvenata pokrenute 61 krivična i 48 prekršajnih prijava, dok su za 17 maloljetnih počinilaca krivičnog djela prijave odbačene, mahom zato što se radilo o licama mlađim od 14 godina koja ne podliježu krivičnoj odgovornosti. „Sudu, tužilaštvu i policiji dostavili smo 139 izvještaja sa prijedlozima vaspitnih mjere. Izrečene su 62 vaspitne mjere, među kojima je najviše sudskih ukora – 28, a nijedno upućivanje u vaspitno-popravni dom ili u maloljetnički zatvor“, rekla je Karajica Srni. Ona je dodala da je zabrinjavajući porast broja djece koja su pobjegla od kuće i da je od njih 17 čak 12 djevojčica i da se one odaju skitnji, alkoholu, drogama i vanbračnim vezama sa maloljetnim ili punoljetnim osobama. „Uzroci ovakvog stanja su višegodišnja kriza, pogoršani opšti uslovi života, poremećeni porodični odnosi, problemi u školi, negativan uticaj vršnjačkih grupa, emocionalna i socijalna nezrelost i sve češća upotreba droge i alkohola“, navela je Karajica. Prema njenim riječima, u borbi protiv maloljetničke delinkvencije nisu stvoreni svi potrebni uslovi za provođenje vaspitnih mjera kao što su primjena i provođenje vaspitnih preporuka, upućivanje u disciplinski ili dnevni centar, u vaspitne ili u ustanove za osposobljavanje. „Ovakvo stanje pogoduje maloljetnim licima koja su povratnici jer, znajući to, nastavljaju sa kriminalnim radnjama bez straha od krivične sankcije“, ocijenila je Karajica. Prijedorski Centar za socijalni rad već drugu godinu u saradnji sa policijom, osnovnim i srednjim školama, realizuje program „Prevencija maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja“. Prema podacima MUP-a Republike Srpske, broj krivičnih djela koja su počinili maloljetnici u RS u 2010. godini u padu je u odnosu na 2009. godinu i to za 15,8 odsto. U 2010. godini u RS evidentirano je 705 krivičnih djela, a u 2009. godini 837.
SRNA

Comments are closed.