Taksu za struju ipak dužni platiti stanari boračke zgrade

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske saopštilo je da su stanari boračke zgrade u Prijedoru dužni da plate priključnu taksu za struju. Time je, nakon više od godinu dana od useljenja 60 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, razriješena dilema čija je obaveza plaćanje ove priključne takse koja se kreće od 450 do 600 KM. „Po dobijanju odobrenja za upotrebu objekata, krajnji kupac odnosno korisnik stana podnosi prijavu za lično brojilo i plaća taksu na prijavu“, navodi se u pisanom odgovoru ministra Petra Đokića na poslaničko pitanje SNSD-a postavljeno u Narodnoj skupštini RS. Stanarima je odmah po useljenju uključena struja, ali priključnu taksu ni do danas još niko nije platio niti je bilo precizirano čija je to obaveza. Dilema je stvorena usljed različite prakse u drugim opštinama RS, ali je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS i u ovom odgovoru ponovilo da je izgradnja objekata za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih borava i RVI od prve do četvrte kategorije regulisana ugovorima o građenju za svaku opštinu posebno. „Ugovorne strane su Ministarstvo, kao investitor, opština, kao suinvestitor, Republička direkcija za obnovu i izgradnju, kao nosilac stručnih aktivnosti, i izvođač radova“, navedeno je u Đokićevom odgovoru. I Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS i opština Prijedor u više navrata ponovili su da su ispunili sve svoje obaveze u okviru Programa trajnog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i RVI od prve do četvrte kategorije u prijedorskoj boračkoj zgradi u koju je uloženo oko 3 miliona KM. Iz „Elektrodistribucije“ Prijedor najavljeno je da će u najskorije vrijeme obavijestiti stanare boračke zgrade da su u obavezi da sami plate priključne takse za struju.
SRNA

Comments are closed.