Težak položaj žena na selu

Položaj žena u seoskoj sredini je težak, pošto one nemaju pravi pristup informacijama, adekvatnu zdravstvenu zaštitu i organizovane vrtiće, istakao je ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske Proko Dragosavavljević. „Ministarstvo je donijelo Strategiju razvoja porodice koja, u saradnji sa više ministarstava, predviđa niz aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja žene na selu“, rekao je Dragosavljević u Prijedoru tokom okruglog stola pod nazivom „Porodica i žena na selu“. Tokom skupa je rečeno da su problemi žena na selu dugo bili nevidljivi, jer nije bilo nekih sistemskih rješenja, kao ni volje, ni želje da se razmatra njihovo položaj. Jelena Milinović iz Džender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade RS navela je da je bitna grupa problema žena na selu vezana za demografski opstanak sela. „Ako ne dođe do poboljšanja položaja žena na selu i nastavi se tendencija odlaska mladih žena u gradove susrešćemo se s problemom odumiranja sela“, pojasnila je Milinovićeva. Ona je kao problem navela i ekonomski položaj žene na selu koja, osim brige za djecu, stare, nemoćne i za seosko gazdinstvo, i tržišno privređuje, a da za ni jedan ovaj posao nema nikakvu nadoknadu, kao ni zdrvastveno ni penzijsko osiguranje. „Žene na selu nemaju dovoljno usluga koje su im potrebne, ne samo u vezi saobraćajnih komunikacija i pristupa internetu, već i u oblasti zdravlja, socijalne zaštite i obrazovanja, kao ni dovoljno podsticaja da se ostvare u sferi odlučivanja“, navela je Milinovićeva. Gordana Dukić, narodni poslanik i potpredsjednik Opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Prijedor, koji je i organizator ovog okruglog stola, podsjetila je da je Vlada RS 8. oktobra usvojila Informaciju o položaju žena u ruralnim sredinama Srpske, te zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Džender centar RS da u planovima rada za 2010. godinu predvide izradu akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu. Okrugli sto „Porodica i žena na selu“ organizovan je povodom Svjetskog dana žena na selu, a na njemu su prikazani i dokumentarni filmovi „Zorica i Jovica“ i „Ritani“, autora Sime Brdara.

Comments are closed.