Tokom prošle godine 91 magloviti dan u Prijedoru

U toku prošle godine u Prijedoru je registrovan 91 magloviti dan, što predstavlja malo povećanje u odnosu na 2010. godinu kada ih je bilo 83 ali i mnogo manje nego što je u našem gradu bilo 1997. godine kada je zabilježeno rekordnih 127 maglovitih dana. Najviše magle u 2011. godini zabilježeno je u novembru mjesecu kada je bilo čak 18 maglovitih dana. Inače, tokom 2004. godine je zabilježeno samo 67 maglovitih dana što je najmanje u proteklih dvadesetak godina.

Comments are closed.