Toplana AD Prijedor-Akcija otkupa duga uz pogodnosti

Nadzorni odbor i Uprava “Toplana” a.d. Prijedor odlučili su da se, i ove godine, provede AKCIJA – OTKUP DUGA UZ POGODNOSTI, koja je ograničenog vremenskog trajanja: provodi se od 25.06.2012. do 25.08.2012. godine.
AKCIJA OTKUP DUGA UZ POGODNOSTI provodi se pod sljedećim uslovima:
Korisnicima koji jednokratno uplate cjelokupan iznos glavnog duga sa stanjem na dan 30.05.2012. godine, otpisuje se 70% iznosa obračunate i zadužene zatezne kamate,
Korisnici koji su utuženi, da bi ostvarili pogodnost koje pruža akcija, dužni su uplatiti, uz glavni dug, i iznos sudskih troškova za godine za koje su utuženi.
Korisnik usluge koji uplati avansno narednu sezonu grijanja (2012/2013. godine) zaključno do 15.10.2012. godine ostvaruje popust na avansnu uplatu od 10%.
Korisnik usluge daljinskog grijanja koji redovno plaća mjesečno zaduženje do 25. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, ostvaruje 5% bonusa.
Pozivamo sve korisnike usluge grijanja poslovnih prostora i stambenih jedinica da iskoriste pogodnosti AKCIJE OTKUPA DUGA i izmire svoje dugovanje prema Toplani na vrijeme, čime bi izbjegli utuženje i naplatu sudskim putem sa troškovima postupka.
UPRAVA “TOPLANA” A.D. PRIJEDOR

Comments are closed.