Treća edukacija u okviru projekta Volontiraj i pomozi

Udruženje građana „DON“ iz Prijedora organizovalo je u Hotelu „Prijedor“ dvodnevnu edukaciju u okviru projekta „Volontiraj i pomozi“. Radi se o trećoj edukaciji koja se organizuje u sklopu Projekta „Volontiraj i pomozi“, a realizuje u okviru UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije 2–LOD 2“ kojeg finansira Evropska unija sredstvima u iznosu od 1,5 miliona eura. Edukaciju volonterima održala je Dragana Savić-Pešević, diplomirani socijalni radnik, zaposlena u Centru za socijalni rad Prijedor. Teme ove edukacije bile su: Prava iz socijalne zaštite, Prava iz zdravstvene zaštite, Prava iz porodičnog zakona i Prepoznavanje problema i djelovanje. Svrha ovog projekta jeste osposobljavanje nezaposlenih građana naše opštine koji su zainteresovani za pomoć starim i iznemoglim licima kao i upoznavanje sa prednostima sticanja volonterske prakse koja im može biti prednost prilikom budućeg zaposlenja.
Tekst – „DON“ Prijedor i GradPrijedor.com

Comments are closed.