Tri opštine uređuju regionalnu deponiju na Kurevu

Predstavnici opština Prijedor, Kozarska Dubica i Oštra Luka su potpisali sporazum o formiranju međuopštinskog vijeća za izgradnju regionalne deponije za odlaganje otpada koja je stacionirana na postojećoj deponiji na Kurevu kod Prijedora. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić rekao je da su potpisivanjem ovog sporazuma dobili mogućnost da apliciraju za sredstva Svjetske banke u iznosu od 1.6 miliona dolara, predviđena za uređenje deponije na prijedorskom području. „Iz ovih sredstava biće izgrađena pretovarna deponija u Kozarskoj Dubici, uređeni prilazni putevi na Kurevu, a posebna pažnja biće data prečišćavanju otpadnih voda koje izlaze sa deponije“, naveo je Pavić. On je dodao da se ostale potkozarske opštine – Novi Grad, Kostajnica i Krupa na Uni, nisu izjasnile o pristupanju ovom projektu. „Vidjećemo šta će biti kasnije, s obzirom da će ekološke dozvole moći imati samo regionalne deponije“, rekao je Pavić. Zamjenik načelnika opštine Kozarska Dubica Rajko Marčeta rekao je da izgradnjom regionalne deponije građani ove opštine rješavaju problem otpada. „Pretovarnom stanicom smanjićemo transportne troškove, jer će u njoj biti vršena reciklaža pogodnog otpada, dok će preostali biti transportovan na Kurevo“, dodao je Marčeta. Načelnica opštine Oštra Luka Drena Kuridža rekla je da ova opština i sada odlaže otpad na Kurevo i da potpisivanje ovog sporazuma za tu opštinu znači „samo nastavak već uhodanih poslova“. Projekat će provoditi preduzeće „Komunalne usluge“ iz Prijedora u okviru kojeg će biti formirana posebna radna jedinica za regionalnu deponiju. Prema projektu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na području RS planirano je pet regionalnih deponija koje će biti uređene po međunarodnim standardima.

Comments are closed.