U 1.200 kvadrata radi osmoro

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je za smeštaj osmoro zaposlenih u područnoj jedinici u Prijedoru kupila prostor od skoro 1.200 kvadrata. Reč je o poslovnoj zgradi koju je Uprava kupila od „Trgoprodaje“ i koja je pod hipotekom Hipo banke i Poreske uprave RS.
Direktor Uprave Tihomir Gligorić nije bio dostupan za komentar, a direktor područne jedinice u Prijedoru bio je na službenom putu. Zato nismo uspeli da dobijemo odgovor da li je zgrada uknjižena na Upravu.
Republička uprava je krajem prošle godine sa privatnom firmom „Trgoprodaja“ potpisala ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora vrednog nešto više od šest miliona KM. Ugovorom je obuhvaćena nabavka oko 1.200 kvadratnih metara korisnog prostora, od čega 582 kvadrata zauzima podrum, 1.274 kvadrata zajedničkih prostorija i 1.128 kvadrata dvorišta. Praktično, Uprava je kupila 77 kvadrata prostora po radniku područne jedinice u Prijedoru.
Vlada RS je 9. decembra 2010. prihvatila informaciju i dala saglasnost Upravi da provede postupak nabavke poslovnog prostora, kao i da novac za kupovinu obezbedi Uprava iz namenskih sredstava.
Zanimljivo je da je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove istog dana kada je i Vlada odobrila nabavku, dostavila zahteve za dostavljanje ponuda dvema firmama iz Prijedora: „Trgoprodaji“ i „Janjoš Višnji“. „Trgoprodaja“ je dostavila dve, a „Janjoš Višnja“ jednu ponudu. Samo dan posle, 10. decembra, kako su utvrdili revizori Glavne službe za reviziju javnog sektora, komisija je konstatovala da je ponuda „Trgoprodaje“ najpovoljnija i predložila direktoru zaključenje ugovora. Ugovor je potpisan nakon četiri dana.
– Uprava se obavezala da će odmah po potpisivanju ugovora da plati 1,5 miliona maraka, što je i učinila. Ostatak od 4,5 miliona KM kupac se obavezao da će izmiriti tako što će preuzeti otplatu kredita prodavca ili preduzeća „Janjoš“, što ukazuje na povezana lica koja su i dostavila ponude. Uprava se obavezala na isplatu kredita poveriocu Hipo banci, a na osnovu čega je i upisana hipoteka – konstatovali su revizori. Dogovoreno je da se preuzimanje otplate hipotekarnog kredita reguliše posebnim ugovorom, a da će se po zaključivanju steći uslovi za uknjižbu vlasništva i poseda u korist kupca.
– Uslovi pod kojima će se otplata kredita preduzeti nisu poznati reviziji, jer do završetka revizije ugovor nije zaključen – navedeno je u revizorskom izveštaju.
Utvrđeno je i da su se strane ugovorom saglasile da će u slučaju nemogućnosti preuzimanja duga prodavca ili „Janjoša“ prema Hipo banci, iz bilo kog razloga, prodavac vratiti kupcu 1,5 miliona KM u roku od 30 dana od dana prijema pismenog obaveštenja kupca da ne može da preuzme dug prema banci.
– Iako je ovaj rok prošao, nije tražen niti je vraćen avans od 1,5 miliona maraka – upozorili su revizori.
Osim kreditora, na poslovnu zgradu u gradskom naselju Pećani upisana je i hipoteka Poreske uprave RS kao garancija za izmirenje poreskih obaveza u postupku stečaja „Trgoprodaje“.
Bez obzira na sve, Vlada RS je polovinom januara dala saglasnost na ugovor o prodaji poslovnog prostora između Uprave i „Trgoprodaje“, kao i saglasnost na zaključivanje posebnog ugovora o preuzimanju otplate hipotekarnog kredita.
– Nakon toga, Uprava se u tri navrata obratila prodavcu sa urgencijama, odnosno sa zahtevom za utvrđivanje načina nastavka plaćanja kupoprodajne cene, ali prodavac nije odgovorio. Područna jedinica u Prijedoru sa osam zaposlenih preselila se u nove prostorije krajem marta – naveli su revizori.
Do završetka revizije Uprava nije obrazložila razloge za neprovođenje daljih aktivnosti u vezi sa otplatom kredita i ukljižbe vlasništva. Revizija je preporučila direktoru da proceni moguće rizike u vezi sa provođenjem ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora i da uknjiži kupljeni prostor. Osim toga, revizori su utvrdili da u nabavci poslovnog prostora nije ostvarena transparentnost i stvarna konkurentnost. Revizori su finansijsko poslovanje Uprave u prošloj godini ocenili sa rezervom.
Istovremeno, potpredsednik Vlade RS Anton Kasipović juče nije mogao da odgovori da li je sporna zgrada u Prijedoru uknjižena u vlasništvo Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Odgovarajući na poslaničko pitanje u toku „Aktuelnog časa“ Narodne skupštine RS, on je rekao da će odgovor dostaviti pismeno.

Republička uprava za geodetske poslove kupila je 2009. od „Integre inženjeringa“ poslovni prostor u Banjaluci za 13,2 miliona KM. Uprava je s tom privatnom kompanijom sklopila kupoprodajni ugovor za nabavku 2.652 kvadratna metra prostora, potpuno opremljenog kancelarijskim nameštajem.
Blic

Comments are closed.