U 2015. godini 17.203 obraćanja

centar za socijalni rad prijedor-sigurna kuca 1

Centru za socijalni rad Prijedor u 2015. godini po raznim osnovama obratila su se 17.023 lica ili za 164 više nego u prethodnoj godini, podaci su iz izvještaja o radu ove ustanove za 2015. godinu.

„Najčešći razlog navedenih obraćanja uslovila je teška društveno – ekonomska situacija. Prisutan je i porast obraćanja za pitanja brakorazvoda, kao i za uslugama psihologa i defektologa. Neka od obraćanja odnosila su se na potrebu građana za informisanjem o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite“, navodi se u izvještaju.

Centar je, i pored izuzetne finansijske podrške grada Prijedora, radio u daleko težim uslovima u odnosu na raniji period, na što ukazuje povećan broj obraćanja i zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječije zaštite

„Sredstva za novčanu pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica i zdravstvenu zaštitu u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu povećana su za 345.246 KM. Prihodi i primici u 2015. godini u odnosu na 2010. godinu veći su za 1.406.987 KM ili 66,96 odsto“, ističu u ovom centru i dodaju da se i broj korisnika ovih vrsta pomoći sa 1.044 povećao na 1.415 ili za 371 korisnika.

U Centru naglašavju da obim finansijskih sredstava koja se izdvajaju nije zanemarljiv, ali da su potrebe ugroženog stanovništva daleko veće.

„Zato je neophodno nastaviti sa angažovanjem Centra za socijalni rad i drugih subjekata lokalne zajednice da svojim primjedbama i sugestijama doprinese donošenju novih zakonskih rješenja kojima bi se dio finansijskog tereta u rješavanju socijalnih davanja sa lokalne zajednice preusmjerio na Republiku“, zaključak je Centra za socijalni rad Prijedor.

Prijedorski Centar za socijalni rad ima 42 zaposlenih. U 2015. godini ostvario je po 3.508.326 KM prihoda i rashoda, od čega na socijalnu zaštitu 2.494.476 KM.

Autor: SRNA

Comments are closed.