U aprilu počinju radovi na poboljšanja vodosnabdjevanja opštine Prijedor

Švajcarska firma Fela AG, sa svojim saizvođačima, u aprilu počinje glavne radove iz projekta poboljšanja vodosnabdjevanja opštine Prijedor, potvrdio je direktor prijedorskog preduzeća „Vodovod“ Vlado Reljić. Završetak radova planiran je za septembar 2011. godine, čime će nakon višegodišnjeg čekanja biti riješan jedan od najvećih komunalnih problema stanovnika prijedorske opštine. Reljić je rekao da je projektom, pored izgradnje novih rezervoara za vodu, cjevovoda i pumpnih stanica, predviđena i rekonstrukcija postojećih, te dodao da nema predračun koliko će sredstva biti uložena u ove radove. Švajcarska firma je na međunarodnom tenderu izabrana za izvođača radova, a ona će, prema svojim potrebama, kao podizvođače angažovati i neka preduzeća iz Republike Srpske. Za cjelokupni projekat obezbjeđeno je 17,5 miliona KM , od čega je Vlada Švajcarske donirala 12,5 miliona KM, a opština Prijedor 5 miliona KM. Reljić je najavio da će se, mimo ovog projekta, „Vodovod“ i opština angažovati na prikupljanju sredstava za rekonstrukciju dijela distributivne mreže.

Comments are closed.