U Centru za socijalni rad registrovano 356 djece sa posebnim potrebama

U opštini Prijedor živi 356 lica sa posebnim potrebama uzrasta do 19 godina, podaci su ovdašnjeg Centra za socijalni rad. Iz ove ustanove kažu da posebnu pažnju posvećuju obrazovanju i osposobljavanju djece sa posebnim potrebama od kojih se određen broj školuje u Centru za slijepe i slabovide u Derventi, u banjalučkom Centru za obrazovanje, vaspitavanje i rehabilitaciju slušanja i govora, kao i u Centru „Zaštiti me“. Centar za socijalni rad Prijedor snosi troškove smještaja i ishrane dva slabovida studenta na Univerzitetu u Banjaluci, a svake godine djeci sa posebnim potrebama iz socijalno ugroženih porodica obezbjeđuje knjige i školski pribor, te prevoz invalidne, nepokretne i djece sa mentalnom retardacijom. Pravo na smještaj u ustanovama socijalne zaštite koristi 31 lice sa posebnim potrebama, dok je desetoro djece smješteno u druge porodice. Većina djece potiče iz socijalno ugroženih porodica od kojih mnoge imaju status izbjeglica ili povratnika, gdje je nezaposlen jedan ili oba roditelja, a kojima Centar pomaže jednokratnom novčanom pomoći i pomoći u namirnicama. Roditeljima koji se, osim finansijskih i problema zdravlja njihove djece, suočavaju i sa problemom isključenosti iz društva, Centar pomaže psihosocijalnom podrškom i putem različitih projekata, savjetovanja, edukacije i drugih aktivnosti kako bi se djeca uključila u zajednicu. Savjetodavnim radom lani je bilo obuhvaćeno 171 lice sa posebnim potrebama, a među djecom koja preko Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske svake godine ljetuju u Kumboru, obavezno se nalazi i znatan broj djece sa posebnim potrebama.
SRNA

Comments are closed.